Search
Close this search box.
Alena Ptáčková

Mgr. Alena Ptáčková

Koučka, facilitátorka, konzultantka a lektorka.

Provází své klienty při jejich poznávání sebe sama a uvědomění si své jedinečnosti. Dochází tak k posílení jejich vnitřní stability, dokážou naplno využít své přirozené schopnosti, dosáhnout svých životních i profesních cílů, lépe čelit životním i profesním výzvám a zlepšit své vztahy s okolím. Ve své praxi propojuje koučovací nástroje a principy nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga. Koučink pro ni představuje cestu osobního rozvoje.

Vystudovala ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze a poté působila skoro 18 let na různých pozicích ve státní správě, kde získala detailní znalost různých prostředí, schopnost jednat a vyjednávat s lidmi odlišných povah a odborného zaměření i schopnost rychlé adaptace v rozdílných podmínkách a situacích. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti legislativy, auditu, posuzování interních norem, tvorby metodiky i ověřování nastavení a fungování procesů. Vždy směřovala „k jádru“ věci. Do světa podnikání si přinesla systematický přístup a analytické myšlení.

Ve volném čase si nejlépe odpočine v přírodě. Věnuje se především wushu – Chen taiji, fotografování a tvůrčímu psaní.