Search
Close this search box.

Budování koučovací kultury s mileniálními lídry

Preferovaný manažerský styl se přesouvá od příkazů a kontroly k novému stylu, založenému na začlenění, zapojení se a participaci.
průměrná doba čtení:
3 min.
Preferovaný manažerský styl se přesouvá od příkazů a kontroly k novému stylu, založenému na začlenění, zapojení se a participaci.
průměrná doba čtení:
3 min.
cílová skupina:
Koučink ve firmě

Hromadné odcházení generace Baby Boomers do důchodu a mezery v plánování jejich nástupců otevírá
příležitosti pro koučink na pracovišti. Manažeři-nováčci spolu s mileniály, kteří zastávají pozice ve
výkonném vedení, jsou připraveni těžit z partnerství s kouči a naučit se využívat koučovací dovednosti ve
vztahu ke svým kolegům i týmu. Manažeři a lídři všech věkových kategorií, kteří používají koučovací
dovednosti, se stávají vzorem pro své mladší zaměstnance a budoucí lídry.

Human Capital Institute (HCI, Institut lidského kapitálu) a Mezinárodní federace koučů (ICF) již čtvrtým
rokem společně zkoumají koučovací kulturu v organizacích. Letošní průzkum se zaměřuje na koučování a
rozvoj leadershipu u manažerů-nováčků a nových lídrů – z nichž mnozí jsou příslušníky generace
mileniálů (tj. jedinců narozených mezi lety 1983 a 1996). Ze studie, na níž se podílelo 670 profesionálů z
oddělení lidských zdrojů (HR), učení a rozvoje (L&D), talent managementu (TM), interních koučů a
individuálních respondentů napříč generacemi, vyplývá následující:

Většina generačních rozdílů jsou pouhé mýty:

Generace označovaná jako mileniálové (nar. 1983–1996) tvoří největší část pracujících ve Spojených státech Rovněž se odhaduje, že do roku 2020 budou mileniálové tvořit polovinu světové pracovní síly. Tento demografický segment byl po určitou dobu předmětem výzkumu převládajících trendů v oblasti pracující síly. Pronikání mileniálů na výkonné pozice však dává podnět k novým úvahám o rozvoji kapacit a potřeb mileniálních lídrů. Studie zveřejněná v roce 2015 například zjistila, že během pěti let aspirovalo na pozice v leadershipu 73 % mileniálů.

Zajímá vás problematika koučovací kulury pro mileniální lídry?

02.02.2021

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Budování koučovací kultury s mileniálními lídry
Autorkou článku je
Lenka Zelingrová
Lenka Zelingrová

Jsem externí koučka jednotlivců. Moje zaměření je na výkonové koučování manažerů, jednatelů a majitelů firem, koučování změny kariéry, koučování rozvoje manažerských dovedností, koučování sportovců – zaměření na práci se stresem a rozvoj sportovních dovedností.

Co mě přivedlo ke koučování? Využití koučinku a koučovacího přístupu v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný. Poskytuje klientům svobodu v přemýšlení, ale zároveň vyžaduje disciplínu a zaměření na cíl.