Search
Close this search box.

Co je GROW? Je to pomocník k osobnímu růstu.

GROW a jeho postup zajišťuje dosažení zamýšlených výsledků, a to na principu od nejvzdálenějšího cíle k těm co možná nejkonkrétnějším krokům.
průměrná doba čtení:
4 min.
GROW a jeho postup zajišťuje dosažení zamýšlených výsledků, a to na principu od nejvzdálenějšího cíle k těm co možná nejkonkrétnějším krokům.
průměrná doba čtení:
4 min.
cílová skupina:
GROW pomocník k osobnímu růstu

Wikipedie říká, že: model GROW je technika v oboru koučování, a to hlavně ve firemním vzdělávání. Je to jedna z metod používaná při vzdělávání manažerů, avšak je možné ji také aplikovat do oblasti sportů, jako je například tenis, golf apod.

GROW a jeho postup zajišťuje dosažení zamýšlených výsledků, a to na principu od nejvzdálenějšího cíle k těm co možná nejkonkrétnějším krokům. Autorem metody je John Whitmore. Ve své publikaci ji představuje spíše jako soubor otázek kladených při koučování. Jedná se o čtyři odlišné oblasti, které pomáhají nejen k lepší komunikaci mezi manažerem a zaměstnanci, ale také při dosažení lepších pracovních výsledků.

Stanovit si cíle je základním kamenem pro zdokonalovací proces. Pokud máme za čím jít a držet se plánu, je to jednodušší, než jen slepě tápat v teoriích. Cíle musí být konkrétní. Koučovaná osoba by měla být schopna detailně definovat problém, s kterým se potýká, a také názor na řešení. Nezbytnou součástí je také časový harmonogram, neboť je důležité, kolik času je schopna osoba pro koučink obětovat. 

„Chtít je pro dosažení výsledků lepší než muset“

 (Whitmore, 2005).

Principy GROW

Model GROW se stává stále oblíbenější součástí firemního vzdělávání, a to hlavně pro svoji jednoduchost, efektivitu a také unikátnost. Tuto metodu lze využívat jak ke skupinové, tak individuální práci. Jaké jsou ty čtyři základní kameny?

  • G – Goal setting – cíle, a to krátkodobé i dlouhodobé
  • R – Reality – prověření reality, skutečný stav věcí
  • O – Options – možnosti, alternativní strategie nebo postup činnosti
  • W – Will – jaká je vůle to udělat, co, kdy a kde

Jednotlivé fáze procesu růstu si probereme v dalších příspěvcích na téma GROW.

02.03.2020

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Co je GROW? Je to pomocník k osobnímu růstu.
Autorkou článku je
Lenka Zelingrová
Lenka Zelingrová

Jsem externí koučka jednotlivců. Moje zaměření je na výkonové koučování manažerů, jednatelů a majitelů firem, koučování změny kariéry, koučování rozvoje manažerských dovedností, koučování sportovců – zaměření na práci se stresem a rozvoj sportovních dovedností.

Co mě přivedlo ke koučování? Využití koučinku a koučovacího přístupu v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný. Poskytuje klientům svobodu v přemýšlení, ale zároveň vyžaduje disciplínu a zaměření na cíl.