Search
Close this search box.

Jasno v pojmech

Co je externí koučink a co koučovací přístup v manažerské práci.
průměrná doba čtení:
3 min.
Co je externí koučink a co koučovací přístup v manažerské práci.
průměrná doba čtení:
3 min.
cílová skupina:

Velmi často se setkávám s propojením a nejasností pojmů a aplikacích koučinku. Nejčastěji, když se mluví o koučinku, lidé mají na mysli 60 – 90minutová sezení, která se 4 – 10krát opakují v období  3 – 12 měsíců.

Jedná se o individuální koučink, kdy se setká externí (ve firemním prostředí i interní) kouč s klientem a na základě stanovených cílů postupně pracují na jejich dosažení. Další možností je využití koučinku v managementu jako možného nástroje nebo stylu vedení, který je k dispozici. Této aplikaci se říká koučovací styl vedení nebo vedení s využitím koučovacího přístupu. Zde platí úplně jiná pravidla hry. Pokud jsem v roli externího kouče, dodržuji celou hodinu koučovací pozici – neradím, nehodnotím, neposuzuji, nepodsouvám řešení, nesdílím své zkušenosti z praxe, nenevádím.

Jsem v roli nehodnotícího pozorovatele a rozhovorem, při kterém kladu otázky a využívám různé nástroje, techniky a procesy, zvyšuji klientovu Důvěru/Sebedůvěru, Uvědomění – práci s informacemi a Odpovědnost (DUO). Pokud dodržuji tato tři písmenka a nehodnotící přístup, klient má dostatek prostoru a podnětů pro samostatné hledání řešení, učení se a dosahování cílů.

Pokud se vrátím zpět do firmy, ve které působím jako manažer, platí úplně jiná pravidla. Nesu zodpovědnost za výsledky svých podřízených, poskytuji zpětnou vazbu, v případě jasně zadaného cíle konzultuji s podřízenými možnosti řešení. Pro ty manažery, které nebaví své podřízené neustále „kontrolovat“, platí možnost využívání koučovacího přístupu ve vedení lidí.

Manažeři se musí naučit nové dovednosti, aby byli schopni více podporovat u svých zaměstnanců Důvěru/Sebedůvěru, Uvědomění a Odpovědnost (DUO). Lze to dělat za předpokladu, pokud svým lidem skutečně věříte, že mají potenciál k výkonům, které jim stanovíte. A je pravdou, že ne každému zaměstnanci tento přístup dělá dobře, protože samostatný být nechce a vyhovuje mu participativní či direktivní styl řízení. Pro zaměstnance nepříjemnější, zato jednodušší. Je třeba pamatovat na to, že ne v každé situaci a ne u každého podřízeného je koučovací přístup tím nejlepším řešením.

Každopádně v dnešní době změn je dobré, koučovací dovednosti ovládat a využívat je ve správných situacích.

03.11.2020

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Jasno v pojmech
Autorkou článku je
Lenka Zelingrová
Lenka Zelingrová

Jsem externí koučka jednotlivců. Moje zaměření je na výkonové koučování manažerů, jednatelů a majitelů firem, koučování změny kariéry, koučování rozvoje manažerských dovedností, koučování sportovců – zaměření na práci se stresem a rozvoj sportovních dovedností.

Co mě přivedlo ke koučování? Využití koučinku a koučovacího přístupu v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný. Poskytuje klientům svobodu v přemýšlení, ale zároveň vyžaduje disciplínu a zaměření na cíl.