Search
Close this search box.

„Jmenuji se Igor Hnízdo“

Kdo z nás by si s úsměvem nevzpomněl na jedinečný český fim Obecná škola, natočený v roce 1991 a pojednávající o vztahu mezi učitelem a žáky na obecné škole, kde učitele excelentně ztvárnil herec Jan Tříska.
průměrná doba čtení:
11 min.
Kdo z nás by si s úsměvem nevzpomněl na jedinečný český fim Obecná škola, natočený v roce 1991 a pojednávající o vztahu mezi učitelem a žáky na obecné škole, kde učitele excelentně ztvárnil herec Jan Tříska.
průměrná doba čtení:
11 min.
cílová skupina:
Koučink a leadership

Ve snímku je zachyceno krátké euforické období po 2. světové válce a mnoho méně či více úsměvných historek dětí navštěvujících obecnou chlapeckou školu.

Svou předchozí učitelku žáci dohnali do blázince. Výměnou za ni byl Igor Hnízdo. Chodí ve vojenské uniformě a se zbraní. Zavede ve třídě tuhý režim, v jehož dodržování mu pomáhá i rákoska. Přesto ho chlapci, kterým vypráví poutavé válečné historky, začnou téměř bezmezně obdivovat. Igor Hnízdo má však také slabost pro mladé slečny, a jedna bývalá milenka, kterou Hnízdo opustí kvůli dvěma mladším studentkám, na něj napíše udání, takže mu hrozí trest za mravní delikt. Žáci se za svého učitele postaví a dokonce popřou jeho fyzické tresty.

Je úsměvné, jak se různé historky z filmu prolínají dnešní manažerskou praxí. Například tato dvouminutová scéna, kdy nový učitel přichází poprvé před žáky. Vzpomeňte si, jaký byl váš první kontakt se svými podřízenými nebo kolegy.

Co se stalo: Sebevědomě se žákům přestavil, auditivně stvrdil své jméno. První porušení pravidel řešil „příkladem“. Přesně popsal situaci „co se stalo“ než následoval trest. Jasně řekl ihned po provedení trestu, za co byl žák potrestán. Přiznal, že trestat se nemá, pokud se dodržují nastavená pravidla. Na důkaz přátelství a dobrého vztahu následovalo po trestu podání ruky a poděkování. Upozornil žáky na to, že zná prostředí, do kterého vstupuje. Navíc si jej vybral dobrovolně. Dal najevo své postavení a cíl, který má splnit.

Chci upozornit, že učitel nebyl zlý, zákeřný, nešlo mu o ponižování, trestání. Naopak dal najevo pravidla, přirozenou autoritu a důslednost. Podporoval Důvěru, Uvědomění, Odpovědnost (DUO) u žáků, což jsou základní principy koučovacího přístupu nejen při vedení podřízených.

Dalo by se říci, že ve dvou minutách prvního kontaktu se svými podřízenými nastavil rámec spolupráce. Vést lidi a firmy je velká zodpovědnost. Role manažerů a lídrů je klíčová proto, aby lidé chtěli ve společnosti pracovat a podávali dobrý výkon. Naštěstí dnešní vedení společnosti se od direktivního řízení posouvá do nedirektivního. Role lídra nebo manažera se mění. Přirozená autorita, důslednost a spravedlivost však zůstává. Zaměstnanci ji vyžadují. Vyplývá to i z popisu níže. V textu jsem kurzívou označila charakteristiky, které se objevují ve scénce.

Hodnoty odpovědných manažerů a lídrů

Mezi základní hodnoty odpovědných manažerů a lídrů patří zejména tyto: (dle Prof. Coimbatore Krishnarao Prahalad, zdroj: internet)

  1. Pochopení podstaty NEKONFORMITY. Schopnost vést lidi a firmy je o změnách, nadějích a budoucnosti. Opravdoví vůdci musí být schopni odvážit se vstoupit do neznámého prostředí. Z tohoto důvodu musí zvládat intelektuální osamění i mnohoznačnost.
  2. Dávat najevo svůj závazek k neustálému VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNÍMU ROZVOJI. Musí mít informace a náskok, aby mohli předávat své vzdělání nevzdělanému.
  3. Mít schopnost VNÍMAT SVOU VÝKONNOST V KONTEXTU a širokém úhlu. Manažeři a lídři čatokrát zažijí úspěchy i selhání. Pokora v dobách úspěchu a odvaha při selhání jsou znaky dobrých manažerů a lídrů.
  4. Naučit se vycházet a příjímat všechny ostatní. Dobří manažeři a lídři NEDĚLAJÍ ROZDÍLY. Málokdo je schopen srovnat se s těmi, kteří nejsou jako on.
  5. Lidé očekávají SPRAVEDLNOST, NE ZVÝHODNĚNÍ. Většině nevadí rozhodnutí, které není podle jejich představ, pokud je spravedlivé a transparentní na základě faktů.
  6. Objevit významnost loajality k organizaci, profesi, společnosti, veřejnosti a rodině. Mnoha úspěchů by manažeři a lídři nedosáhli bez RODINNÉ PODPORY.
  7. Přijmutí OSOBNÍ ZODPOVĚDNOSTI za výsledky, průběh událostí i spolupracovníky. Osobní závazek za výsledek ovlivňuje nejen jeho dosažení, ale i nás jako osobnost.
  8. Manažeři a lídři jsou SOUČÁSTÍ VELMI ÚZKÉ A VÝSADNÍ SKUPINY. Což je silná stránka, ale také kříž. Vyvážit úspěchy soucitem a vědomosti pochopením není vždy jednoduché, ale nutné.
  9. Očekávat HODNOCENÍ ZA TO, CO SE SKUTEČNĚ UDĚLALO, ne za to, co říkáme a chceme udělat. Oddělit aktivity od výsledků je zásadní.
  10. Schopnost vést druhé je o SEBEUVĚDOMĚNÍ, rozpoznání vlastních selhání a rozvoji skromnosti, pokory a lidskosti.

Zamyslete se nad tím, jaký byl Váš první vstup do nového týmu, před Vaše podřízené, do společnosti. Jaká pravidla byla v prvních minutách nastavena, a jak Vás ostatní vnímali a přijali. Pokud přicházejí noví kolegové, jak oni na Vás působí, jaká pravidla nastavují.

Pravidla nejsou zákony. Jsou měnné. Můžeme je tedy kdykoli v čase díky naší roli lídrů nebo manažerů nenásilně měnit a upravovat. Záleží jen na Vás, jaký manažerský styl si zvolíte. Zda nařízenou autoritu a direktivu nebo koučovací přístup (DUO).

V příštím článku vzpomeneme na další úžasný film, možná na Vesničko má středisková.

Přeji vám krásné letní dny plné odpočinku, Lenka Zelingrová, výkonná ředitelka, Koučink Centrum, s.r.o.

28.09.2019

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
„Jmenuji se Igor Hnízdo“
Autorkou článku je
Lenka Zelingrová
Lenka Zelingrová

Jsem externí koučka jednotlivců. Moje zaměření je na výkonové koučování manažerů, jednatelů a majitelů firem, koučování změny kariéry, koučování rozvoje manažerských dovedností, koučování sportovců – zaměření na práci se stresem a rozvoj sportovních dovedností.

Co mě přivedlo ke koučování? Využití koučinku a koučovacího přístupu v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný. Poskytuje klientům svobodu v přemýšlení, ale zároveň vyžaduje disciplínu a zaměření na cíl.