Search
Close this search box.

Koučink ve firmě

Jste šéf a nesete odpovědnost za výsledky svého týmu. Ve firmě jde primárně o splnění firemních cílů a podání výsledků.  Nejen v tom se liší firemní a osobní koučink. Jak můžete uchopit koučink ve firmě?

Koučink ve firmě

Aplikace koučinku ve firmě

1. Nástroj rozvoje jednotlivců i týmů

Ze zpětné vazby jednotlivce nebo týmu vyplývá určitá potřeba rozvoje konkrétní dovednosti. Tuto potřebu rozvoje můžeme naplňovat řadou nástrojů. Klasickým školením na dané téma, mentoringem, samostudiem, imitací zkušených nebo koučinkem. V tomto případě tedy hovoříme o koučinku jako rozvojovém nástroji. Jde o využití koučovacích dovedností, které můžete buď „nakoupit“ v podobě externích koučů, nebo je můžete rozvinout u vlastních zaměstnanců (interní koučové).

Jedná se o “čistý koučink“.

Kouč využívající koučovací proces podporuje klienta na cestě za jeho cílem. Jedná se čistě o cíle klienta (nebo organizace – nadřízeného, které klient předem schválil), nikdy ne o cíle kouče. Kouč neradí, nehodnotí, nekritizuje ani nechválí, nevyjadřuje vlastní názor. Nemá vliv na okolí klienta. Pomáhá klientovi nalézat potřebné zdroje a nejlepší cesty ke splnění jeho cílů. Kouč není s klientem spojen jiným vztahem než kouč – klient.

Nejčastější témata:

  • potřebuji se zastavit a promyslet si co a jak dál dělat
  • jak lépe své lidi vést na dálku a v době krize
  • jak zvýšit svou odolnost, zmírnit tlak a napětí
  • motivace a zapojení lidí do společných projektů
  • potřebuji vytvořit strategii na následující období
  • jak lépe pracovat s časem a změnou
  • jak stanovovat cíle a nastavit kontrolu v rámci home office
  • jak vystoupit ze zajetých stereotypů a dělat věci efektivněji
  • jak se zbavit tlaku a strachu, chci sdílet v bezpečném prostředí

2. Koučovací styl vedení, manažerská kompetence

Jedna z klíčových rolí manažera je dostat z lidí ne nejvíce, ale to nejlepší. Toho může manažer docílit správným způsobem řízením a osobní podporou rozvoje podřízených. Kromě rozvoje klasických dovedností, kdy může manažer využít dovednost koučování (ad 1) často pracuje s komplexnějšími oblastmi jako je například samostatnost, zodpovědnost, kreativita, práce se změnou a nejistotou, kritické myšlení atd. V těchto situacích může dovednost koučování pomáhat, ale vzhledem k šíři těchto oblastí je nutno mluvit spíše o změně přístupu manažera, o jiném stylu vedení. 

Koučovací styl vedení lze stručně charakterizovat jako systematickou, dlouhodobou podporu základních principů koučování DUO – Důvěra, Uvědomění, Odpovědnost u jeho lidí. 

Manažer, který věří v potenciál k rozvoji (podřízený se může naučit „cokoli“) a dává to najevo, podporuje schopnost neposuzujícího pozorování – zvyšuje uvědomění podřízeného a motivuje k zodpovědnosti, vede koučovacím způsobem. Přínosem je mimo jiné dynamický růst jeho podřízených a vysoké využití jejich potenciálu. 

Jedná se o „využití koučovacích dovedností při vedení lidí“. 

Je zásadně odlišný od pozice čistého kouče. Manažer využívající koučovací přístup je většinou sám zainteresován na splnění cílů svých podřízených. Musí jasně formulovat vlastní názor, někdy musí hodnotit, poskytnout zpětnou vazbu a může ovlivnit okolí svých podřízených.

3. Koučovací firemní kultura / agilní kultura

Vzniká plošnou změnou stylu vedení v koučovací styl vedení a tím, že jsou principy DUO uplatňovány nejen jednotlivci, ale i týmy a odděleními dochází ke komplexní změně firemní kultury. V takové změně jsou dotčeny všechny základní charakteristiky jako klíčové hodnoty firmy, normy chování, styly řízení a vedení, organizační uspořádání, atmosféra atd. Taková firma se obykle stává ne-hierarchickou, vysoce konkurenceschopnou, motivující a inovativní společností

Dnešním trendem je spojení koučinku a agilního systému řízení. Světovým příkladem je společnost Semco Ricarda Semlera se svým 25ti letým kontinuálním růstem. 

Na velikosti záleží i v koučinku ve firmě

Z praxe ze společností, se kterými spolupracujeme v oblasti  koučinku vyplývá, že v malých společnostech je nejvyužívanější aplikace manažerský koučovací přístup s kombinací vzdělávání v koučinku pro klíčové lidi ve firmě. Majitelé malých společností díky absolvování kurzů zaměřených na koučovací styl vedení získají kvalitní know-how, které jim pomáhá při tvorbě firemních vizí, strategií, dlouhodobých plánů a při práci s týmy či podřízenými. Vybraným zaměstnancům v případě potřeby poskytnou vzdělání v otevřeném kurzu zaměřeném na manažerský koučovací přístup.

Koučink ve firmě

Středně velké společnosti v externích kurzech vzdělají zástupce HR, kteří získají dostatečné know-how aby v případě potřeby rozvoje jednotlivých zaměstnanců zastoupili roli interních koučů. Většinou se jedná o 1 – 2 zaměstnance, kteří se vzdělají v rámci otevřených programů. V případě vzdělávání manažerů v koučovacím přístupu využívají více formu firemních kurzů. Vyberou 8 – 12 manažerů a s pomocí externích lektorů jim poskytnou kurz na manažerský koučovací přístup. Střední firmy také využívají týmový koučink s externím koučem. Ve většině případech jde o skupinu složenou ze zástupců TOP managementu při plánování dlouhodobých firemních strategií, obchodních plánů atd. Pro TOP management využívají externí kouče.

Velké organizace v dnešní době využívají kombinaci všech třech aplikací. Pro klíčové lidi z TOP managementu najímají externí kouče, pro talenty a střední management vyškolí skupinu svých interních koučů. Ve většině případů tito interní koučové mají za povinnost odkoučovat určitý počet hodin s interními klienty za rok nad rámec své pracovní pozice. Na intranetu mají vyvěšený pool interních koučů, ze kterých si následně zaměstnanci mají možnost svého kouče vybrat. Vše pak koordinuje HR. Dohlíží na vytíženost jednotlivých koučů, na přínos koučování pro organizaci a dělá podporu interním koučům v rámci PR (většinou společně s oddělením, které má na starosti  interní PR a marketing). Pro manažery využívají formu firemních kurzů s externími trenéry, kteří manažerům předají know-how jak využívat koučink jako manažerský přístup. Jedná se o sérii kurzů, které jsou provázány s praxí. 

Budování koučovací kultury s mileniálními lídry

Hromadné odcházení generace Baby Boomers do důchodu a mezery v plánování jejich nástupců otevírá
příležitosti pro koučink na pracovišti. Manažeři – nováčci spolu s mileniály, kteří zastávají pozice ve
výkonném vedení, jsou připraveni těžit z partnerství s kouči a naučit se využívat koučovací dovednosti ve
vztahu ke svým kolegům i týmu. 

Zajímá vás jak na budování nové firemní kultury?

Přečtěte si taky další články na téma Koučink ve firmě

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Koučink ve firmě