Search
Close this search box.

Sportovní koučink

Trenér pro špičkový sportovní výkon přece stačí. Nebo ne?

Koučink ve sportu je velmi odlišný od práce trenéra a instruktora. Jejich práci doplňuje o nové dovednosti. Jedná se o proces práce s vnitřní schopností jedince se učit, rozvíjet a posouvat k vnitřní spokojenosti a lepším výsledkům. Kouč klade nehodnotící otevřené otázky, podporuje vnímání reality, mapování aktuálních emocí. 

Sportovní koučink

Mentální stránku podpoří kouč či trenér, který získá tyto dovednosti a umí je v praxi používat. Významnou cílovou skupinou koučů jsou rovněž lidé, kteří se zajímají o svůj životní styl a zdraví a trenéři, kteří chtějí podpořit týmovou spolupráci ve svých družstvech a samotní trenéři, kteří chtějí naplno využít své dovednosti.

Kouč v oblasti sportu a zdravého životního stylu je odborně vzdělaný pracovník v oboru koučinku, zaměřuje se na posílení vnitřní rovnováhy a sebedůvěry sportovce, na mentální a fyzickou stránku. Kouč věří v potenciál hráče (sportovce) a skrze odstraňování barier – strach, obavy, očekávání… se snaží o co největší využití potenciálu. Provází sportovce k samostatnému hledání vnitřních zdrojů a rezerv vedoucích ke zvýšení výkonu a psychické odolnosti.

Nehodnotí, skrze procesy a nástroje vede sportovce k samostatnosti a schopnosti se umět v každé situaci samostatně rozhodovat a reagovat. Rozvoj dovedností provádí skrze koučovací techniky, které učí sportovce pozorovat vlastní výkon a hledat ty nejlepší cesty vedoucí ke zlepšení.

Sportovní trenér je expert v oboru sportovního tréninku a pedagogiky. Vede a řídí tréninkový proces hráčů (sportovců), přípravu na utkání (závody) a utkání samotné. Sleduje nové trendy sportovní přípravy a snaží se je zavádět do tréninku hráčů (sportovců). Tréninkový proces – učení – probíhá převážně formou příkazů a instrukcí, které se snaží hráči (sportovci) plnit.

Dále trenér funguje jako poradce v různých více či méně souvisejících oblastech sportovního tréninku resp. zvyšování výkonnosti hráčů (sportovců) – regenerace, rehabilitace, stravování, pitný režim. Činnost trenéra (sportovce) probíhá většinou na hřišti nebo sportovišti, kde působí především na fyzickou stránku hráče. Trenér je zodpovědný za výsledky hráčů (sportovců).

Sportovní psycholog – je odborně vzdělaný pracovník v oboru psychologie, který se zabývá zvyšováním hráčovy (sportovcovy) výkonnosti vzhledem k jeho psychice. Podporuje a instruuje hráče (sportovce), tak aby zvládal vysoké nároky utkání, které je pro hráče velmi vysokou psychickou zátěží.

Řeší a hodnotí aktuální stav psychické nepohody, předává informace o aktuálním stavu a hledá pro klienta nejlepší možné řešení.

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Sportovní koučink