Search
Close this search box.

GROW pro každého – krok za krokem

Otázky GROW můžete využít vždy, když chcete změnit nežádoucí stav na to, co chcete. Pokud jste s něčím nespokojeni a chcete to změnit.
průměrná doba čtení:
7 min.
Otázky GROW můžete využít vždy, když chcete změnit nežádoucí stav na to, co chcete. Pokud jste s něčím nespokojeni a chcete to změnit.
průměrná doba čtení:
7 min.
cílová skupina:
GROW
Cíl – správné nastavení
Co je cílem této diskuse? Pojmenování cíle. 
Čeho chcete v rámci cíle dosáhnout dlouhodobě?
Co jsou širší souvislosti?
Co vidíte, slyšíte, cítíte při představě, že jste u cíle? Vizualizujte 
Když se podíváte „zpět“ jaké milníky jste musel/a překročit?
Co „bylo“ vaším 1. krokem?
Jaký máte vliv na Váš cíl? (0 – 100%) 
Kdy chcete dosáhnout Vašeho cíle?
Je SMART (Specifický, Měřitelný, Ambiciózní, Realistický, Časově ohraničený? Pozitivně formulovaný ? Směřuje do budoucna?
Jak moc chcete tento cíl naplnit? (1 – 10) Pokud je číslo menší než 8, vraťte se zpět, cíl není správně nastavený.
Realita – zmapování situace, ve které jste nyní v souvislosti s cílem
Co se děje teď (kde, kdy, jak, s kým, …)? 
Kdo ovlivňuje situaci (přímo, nepřímo)?
Když se bude dařit v této situaci, co se stane? 
Jaké budou dopady na lidi přímo zúčastněné? 
Jaké budou dopady na ostatní?
Co jste dosud udělal/la?
Jaké účinky to mělo?
Jaké jsou hlavní obtíže při postupu vpřed?
O co opravdu jde?
Možnosti – co vše lze pro dosažení cíle udělat
Jaké možnosti řešení máte?
Co ještě byste mohl/la dělat?
Co kdyby … (bylo víc času, vlivu, peněz,…)?
Co by udělal ve Vaší situaci ten, koho obdivujete? 
Co by udělal Váš konkurent?
Máte ještě nějaký další návrh?
Jaké jsou zisky a ztráty každého návrhu? Vezměte všechny návrhy a u každého zmapujte zisk a ztrátu.
Vůle – jakou vůli máte pro dosažení cíle
Co hodláte dělat? 
Kdy?
Bude to naplňovat Váš cíl?
Co by mohlo ohrozit tuto akci?
Jak to překonáte?
Kdo o tom potřebuje vědět?
Jakou podporu potřebujete (kdo by mohl pomoci)?
Obodujte svou vůli výše uvedené udělat (1 – 10)
Jestliže je počet bodů menší než 8 položte si otázky – Co Vám brání dát vyšší bodové hodnocení? Co chcete místo toho? V případě potřeby Definujte nový cíl!!
Něčemu nerozumíte? Zeptejte se hned

Přeložilo Koučink Centrum: www.koucinkcentrum.cz, info@koucinkcentrum.cz, +420 775 102 124

12.03.2021

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
GROW pro každého – krok za krokem
Autorkou článku je
Lenka Zelingrová
Lenka Zelingrová

Jsem externí koučka jednotlivců. Moje zaměření je na výkonové koučování manažerů, jednatelů a majitelů firem, koučování změny kariéry, koučování rozvoje manažerských dovedností, koučování sportovců – zaměření na práci se stresem a rozvoj sportovních dovedností.

Co mě přivedlo ke koučování? Využití koučinku a koučovacího přístupu v praxi. Je to jeden z mála nástrojů, který se zaměřuje přes výsledky na spokojenost jednotlivce ve všech oblastech jeho života. Koučink je rychlý, účinný. Poskytuje klientům svobodu v přemýšlení, ale zároveň vyžaduje disciplínu a zaměření na cíl.