Search
Close this search box.

Jak najdu kouče?

Společnost je ve velkém tlaku, cítí to každý z nás. Jsme rádi, že se koučink postupně stává nedílnou součástí dnešní moderní společnosti. Pokud patříte k lidem, kteří chtějí mít svůj život pod kontrolou, vyzkoušejte si tuto metodu. Zdarma si můžete vybrat z profilů koučů na  www.koucove.cz a vyzkoušet si koučovací rozhovor s profesionálním koučem.

3 základní věci pro úspěšný výběr kouče

Sympatie na první pohled

Kouč vám musí být sympatický - k prvnímu dojmu vám pomůže fotografie v profilu nebo videomedailonek.

Kvalitní vzdělání kouče je základ

Kouč musí mít vzdělání v koučinku - k ověření stačí požádat kouče o jeho certifikát o daném absolvovaném kurzu.
Kurz by měl být nejlépe rekvalifikační nebo mezinárodně certifikovaný. Někteří kouči mají vystavené své certifikáty na svých webových stránkách nebo profilech na sociálních sítích.  

Zkušenosti se počítají

I kouč roste na svých zkušenostech. Čím víc má odkoučovaných hodin, tím víc zraje jako dobré víno - ověřte si, kolik klientů a hodin koučinku má vámi vyhlednutý kouč za sebou. A také jak dlouho se už koučinku věnuje.

Co znamená ACC nebo PCC za jménem kouče?

Někteří kouči mají za jménem různé zkratky. Mezinárodně platné a nejčastější jsou ACC a PCC. 

Toto označení vás ujišťuje o tom, že kouč má nejen potřebné vzdělání, ale i praxi a složil mezinárodně stanovené zkoušky u Mezinárodní Federace Koučů (ICF). Kouči, kteří jsou členy této asociace musí dodržovat Etický kodex kouče. Proč je to důležité? Při rozhovoru sdílí klienti informace o sobě. O tom jak se cítí, jak to mají v životě, v práci, ve vztazích. Kouči, kteří se hlásí k etickému kodexu musí dodržovat diskrétnost. 

Žádné informace z rozhovoru by neměl ani klient ani kouč poskytnout třetí osobě, pokud se na tom společně nedohodnou. Diskrétnost a důvěra je základním pilířem spolupráce. Pokud tedy uslyšíte větu: my co nejsme v žádné asociaci se nemusíme řídit pravidly, která jsou v koučinku nastavena z hlediska poskytování informací třetí osobě, dbejte zvýšené opatrnosti. Raději si vyberte partnera, který se k etickému kodexu zavázal. 

Mít kouče člena ICF je dobré i z toho důvodu, že pokud kouč poruší Etický kodex, řeší tento přestupek Globální ICF. 

Profil kouče by vám měl mimo vzdělání a fotografii poskytnout informaci jak dlouho se kouč této profesi věnuje. Na jaké klienty a témata se specializuje a kolik hodin má odkoučováno. Tato informace je důležitá proto, abyste si ověřili, že kouč je ve své profesi aktivní. Uvedený počet odkoučovaných hodin by měl odpovídat délce jeho koučovací praxe. Pokud kouč píše, že absolvoval program např. před rokem a má stovky odkoučovaných hodin dbejte zvýšené opatrnosti, a ověřte zda je tato informace pravdivá. 

Často v profilu kouče naleznete i koníčky, oblíbené knihy atd. Podle těchto informací můžete také usoudit, zda máte společný úhel pohledu nebo odlišný. 

Reference fungují i v koučinku, ale pozor...

Můžeme dostat referenci od kolegy v práci, od kamarádů. I přesto se s daným koučem spojte a požádejte o ukázkové sezení. To co “sedí” druhému, nemusí “sedět” vám. A v koučování to platí dvojnásob. 

Osobní rozvoj - moderní pojmenování námi vlastnímu procesu učení.

Sdílejte tuto stránku…

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Jak najdu kouče?