Search
Close this search box.

Koučink

Co říká o koučinku definice Mezinárodní federace koučů?

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.

Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

Téma:
Doba čtení: 4 min.
Vyšlo: 26.04.2021
Často slýchám různé názory, různé otázky a pochyby... Společným jmenovatelem je nejistota, možná i skepse, co je vlastně koučink?! Nekladu si za cíl v pár minutách čtení poskytnout všeobjímající odpověď, ale alespoň téma načneme.
Doba čtení: 3 min.
Vyšlo: 12.02.2021
Jednu dobu jsem si myslel, že mě z řízení projektů už hrábne. Každý projekt chce jiný přístup, lidé se pořád mění.
Jak jsem z toho našel cestu ven? Uvědomil jsem si, že koučink má jasná a efektivní pravidla na řízení změn. Nešla by použít na řízení projektů? Jasně, že šla! Tak do toho...